Base Wework

Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 8
1.Cho phép cài đặt  thông tin người giao việc khi tạo công việc 1.1.Cài đặt ủy quyền giao việc cho người khác. -Ví dụ cấp trên có thể ủy quyền giao việ...
Sun, 6 Tháng 9, 2020 tại 7:30 CH
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 7
1. Phân loại image và file tại mục kết quả công việc và file đính kèm 2. Phân quyền cho người theo dõi có thể chỉnh sửa Trường dữ liệu tuỳ chỉnh Quyề...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 11:08 SA
Base Wework - Cập nhật tính năng tháng 6
1. Chi tiết nội dung cũ và mới của activity logs 2. Bổ sung thêm log chỉnh sửa/ xóa mô tả công việc, file đính kèm 3. Nhân bản subtask và checklist ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 tại 11:14 SA