Base HRM

Base HRM - Nghỉ phép: Thêm chính sách nghỉ phép cho từng nhân sự
Để cài đặt chính sách nghỉ phép cho nhân sự, bạn truy cập Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.b...
Wed, 27 Tháng 12, 2023 tại 5:38 CH
Base HRM - Nghỉ phép: Cách thiết lập và chạy phép thâm niên
Bạn vào HRM bằng cách chọn biểu tượng HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào bằng đường dẫn https://hrm.base.vn/  Bước 1 : Bạn vào HRM >> Nghỉ phép ...
Fri, 19 Tháng 1, 2024 tại 5:13 CH
Base HRM - Nghỉ phép: Nhập dữ liệu phép từ file excel
Trong trường hợp: Bạn muốn bổ sung dữ liệu phép hàng loạt cho nhiều nhân sự trên Base HRM. Để nhập dữ liệu phép cho nhân sự bằng file excel, bạn truy cập B...
Thu, 28 Tháng 12, 2023 tại 4:00 CH
Base HRM - Ngày phép: Tính thâm niên theo ngày chính thức
Bạn vào HRM bằng cách chọn biểu tượng HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào bằng đường dẫn https://hrm.base.vn/ Hiện tại hệ thống đang mặc định tính thâm niên...
Wed, 27 Tháng 12, 2023 tại 3:29 CH
Base HRM - Nghỉ phép: Cài đặt lên lịch tự động cộng dồn phép hàng năm
Trước khi sang năm mới, sẽ có tình trạng nhân sự không dùng hết phép trong năm cũ, và công ty có chính sách cho mang ngày phép tồn đó sang năm mới. Việc cài...
Wed, 3 Tháng 1, 2024 tại 3:23 CH
Base HRM - Nghỉ phép: Chuyển ngày phép hiện tại thành phép tồn (thủ công)
Trước khi sang năm mới, sẽ có tình trạng nhân sự không dùng hết phép trong năm cũ, và công ty có chính sách cho mang ngày phép tồn đó sang năm mới. Để thực ...
Wed, 27 Tháng 12, 2023 tại 2:42 CH
Base HRM - Nghỉ phép: Xóa ngày nghỉ phép tồn
Tùy theo chính sách của công ty (vào cuối năm, quý I năm sau...) thời điểm nào cần xóa toàn bộ ngày phép tồn, bạn thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào ht...
Tue, 26 Tháng 12, 2023 tại 6:17 CH
Base HRM - Nghỉ phép: Xóa dữ liệu nghỉ bù
Tùy theo chính sách của công ty (vào cuối năm, quý I năm sau...) thời điểm nào cần xóa toàn bộ ngày nghỉ bù, bạn thao tác như sau: Bước 1: Truy cập vào htt...
Tue, 26 Tháng 12, 2023 tại 6:09 CH
Base HRM - Nghỉ phép: Xuất dữ liệu nghỉ phép
Trường hợp bạn cần lưu trữ lại dữ liệu nghỉ phép ở thời điểm hiện tại, có thể thao tác xuất dữ liệu như sau:  Bước 1: Truy cập vào https://hrm.base.vn/ hoặ...
Tue, 26 Tháng 12, 2023 tại 6:00 CH
Base HRM - Nghỉ lễ: Tạo ngày nghỉ lễ và cập nhật ngày nghỉ lễ bên Timesheet
1. Mục đích: Giúp khách hàng bổ sung các lịch nghỉ lễ trong năm của công ty. Nhân sự được tính full công và lương khi được tham gia vào chính sách ngh...
Thu, 16 Tháng 6, 2022 tại 5:23 CH