Base HRM

Base HRM- Nghỉ phép: Kiểm tra lịch sử và thông báo khi có thay đổi thông tin ngày phép của nhân sự
Bạn truy cập vào HRM qua link https://hrm.base.vn/  hoặc Base HRM trên menu app để thực hiện các thao tác sau:  1, Nhận thông báo khi có thay đổi về ngày...
Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 11:53 SA
Base HRM - Cách thiết lập tùy chỉnh lý do nghỉ việc.
Bạn truy cập vào https://hrm.base.vn/ hoặc biểu tượng Base HRM trên thanh Menu app, sau đó làm theo hướng dẫn sau: - Mặc định hệ thống sẽ khởi tạo các ...
Thu, 22 Tháng 12, 2022 tại 7:58 SA
Base HRM: Base HRM Handbook
Mục lục
Thu, 13 Tháng 4, 2023 tại 4:22 CH
Base HRM - Phát triển sự nghiệp: Thiết lập mẫu phát triển sự nghiệp trên Base HRM
Bước 1:  Chuẩn bị hợp đồng mẫu và thiết lập các biến dữ liệu để lấy thông tin có sẵn đã được nhập vào Base HRM trước đó. Bước 2: Bạn vào Cài đặt HRM  >...
Thu, 27 Tháng 4, 2023 tại 4:53 CH