Base HRM

Base HRM - Thành tựu và Cống hiến: Cách tạo biểu mẫu giải thưởng, thành tựu
Bước 1: Đăng nhập vào app Base HRM Bước 2: Ở trang chính của HRM >> Chọn Tùy chỉnh >> Chọn Biểu mẫu sau đó nhấn vào Thêm mới và điền các thôn...
Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 2:53 CH
Base HRM - Thành tựu và Cống hiến: Trao thưởng cho một nhân sự
Trường hợp 1: C&B ghi nhận lại giải thưởng cho nhân sự Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường ...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:48 CH
Base HRM - Thành tựu & Cống hiến: Nhập đề cử từ file excel
Để nhập đề cử từ file excel, bạn truy cập Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/. Tại mục...
Mon, 20 Tháng 6, 2022 tại 9:02 SA
Base HRM - mobile app: Cách dùng Base HRM để chấm công và gửi đơn nghỉ phép
Để sử dụng chấm công và gửi đơn nghỉ phép bạn tải app Base HRM từ: >> CH PLAY >> APP STORE  App HRM sẽ đồng bộ khi bạn đăng nhập vào ap...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:51 CH
Base HRM - Quy định làm việc: Thêm quy định làm việc
Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.  Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ ...
Thu, 19 Tháng 5, 2022 tại 11:05 SA
Base HRM - Quy định làm việc: Tạo nhóm quy định làm việc
Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.  Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ ...
Thu, 19 Tháng 5, 2022 tại 11:05 SA
Base HRM - Nghiệp vụ: Giao nghiệp vụ cho nhân sự
Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.  Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ ...
Thu, 19 Tháng 5, 2022 tại 5:48 CH
Base HRM - Nghiệp vụ: Thêm nghiệp vụ mới
Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.  Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ ...
Fri, 20 Tháng 5, 2022 tại 10:21 SA
Base HRM - Cài đặt: Thiết lập bảng thông báo
Bảng thông báo cho phép đăng các thông báo ngắn về những thay đổi trong công ty hay về nhân sự trên mục bảng tin của Base Me. Để cài đặt bảng thông báo này,...
Tue, 31 Tháng 5, 2022 tại 10:09 SA
Base HRM - Quản lý vi phạm trong Base HRM
Trong quản lý nhân sự, các doanh nghiệp thường đưa ra những quy định về làm việc để đảm bảo tính thống nhất nhất trong làm việc của nội bộ. Quy định được lậ...
Fri, 13 Tháng 5, 2022 tại 2:07 CH