Base HRM

Base HRM: Cài đặt và sử dụng lương thành phần
Ngoài lương cứng và lương cơ bản, các doanh nghiệp có thể có thêm các loại lương khác dành cho nhân sự. Lương này cũng có thể thay đổi theo từng lần chỉnh s...
Fri, 17 Tháng 6, 2022 tại 3:52 CH
Base HRM - Cài đặt: Cách thiết lập Web Checkin Client
Để thiếp lập Web Checkin Client ở HRM bạn vào link sau: https://hrm.base.com.vn/settings/offices Bước 1. Chọn Văn phòng muốn thiết lập Web Checkin Clien...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:48 CH
Base HRM - Cài đặt: Cách thiết lập chấm công qua Mobile
Sau khi cài đặt trong Base Account, bạn sẽ thực hiện các thao tác cài đặt trong Base HRM. Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứn...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:50 CH
Base HRM - Cài đặt: Cách thiết lập Khu vực/ Chuyên môn (phòng ban/bộ phận) trên HRM
Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn: https://hrm.base.vn/     Sau khi vào Base HRM, màn h...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:46 CH
Base HRM - Cài đặt: Thêm trường tuỳ chỉnh trên HRM & tính ứng dụng
1. Cách thêm trường tùy chỉnh trên HRM Bước 1: Đăng nhập vào app Base HRM Bước 2: Ở trang chính của HRM >> Chọn vào biểu tượng Cài đặt >> Ch...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 3:05 CH
Base HRM - TK ảo: Cách thêm tài khoản ảo trên HRM
Tài khoản ảo là gì? Tài khoản ảo dùng để lưu trữ thông tin nhân sự ( không có tài khoản base). Các nhân sự này thường không tương tác nhiều với hệ thống, k...
Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 11:22 SA
Base HRM - TK ảo: Gắn hồ sơ nhân sự vào tài khoản ảo
Với những hồ sơ ảo đã được tạo ở Base HRM bạn muốn gắn nhân sự đã có tại Base Account có thể làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn Base HRM tại menu app ...
Thu, 12 Tháng 5, 2022 tại 11:23 SA
Base HRM - Thiết kế tổ chức : Cách tạo 1 vị trí công việc mới và gán vị trí cho nhân sự
Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/ Sau khi vào Base HRM, màn ...
Fri, 17 Tháng 6, 2022 tại 5:54 CH
Base HRM - Thiết kế tổ chức: Cách xây dựng cơ cấu tổ chức
Đầu tiên bạn sẽ vào HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/ Sau khi vào Base HRM, màn hìn...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 4:23 CH
Base HRM - QĐ & CS: Tạo 1 chính sách nhân sự mới
Mục đích Thao tác tại: https://hrm.base.vn/cps  Mục “Chính sách nhân sự” giúp khách hàng có thể tạo đầy đủ tất cả các chính sách liên quan đến nhâ...
Tue, 16 Tháng 1, 2024 tại 5:47 CH