Base.vn cập nhật tính năng mới (T10/2022) in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 3:38 CH


Thân gửi Quý khách hàng,


Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trên Base Work+, Base HRM+, cụ thể:


1.Base Account:

 • Cho phép owner đổi mật khẩu cho nhiều tài khoản cùng lúc, bằng file excel 

Chi tiết cập nhật tại đây


2. Base Message:

 • Cập nhật thêm kênh chat cho toàn công ty, tự động thêm toàn bộ thành viên khi tạo kênh

Chi tiết cập nhật tại đây


3. Base Workflow:

 • Hiển thị đầy đủ tên, username và chức danh của người thực thi khi tạo mới hoặc chuyển nhiệm vụ

Chi tiết cập nhật tại đây


4. Base Wework:

 • Dự án: Nâng cấp bộ sắp xếp thứ tự trong Tùy chọn hiển thị

Chi tiết cập nhật tại đây

 • Khi nhân bản công việc hỗ trợ nhân bản công việc con và checklist


5. Base Asset:

 • Cho phép chỉnh sửa giao dịch 

Chi tiết cập nhật tại đây


6. Base E-hiring:

 • Mẫu phỏng vấn: thêm biến tên và chức danh của người phỏng vấn

Chi tiết cập nhật tại đây


7. Base HRM

 • Cho phép cập nhật mã chấm công hàng loạt từ file excel 

 • Chạy tự động ngày phép thâm niên theo loại Fixed 

Chi tiết cập nhật tại đây


8. Base Checkin:

 • Xuất dữ liệu chấm công mobile kèm theo tên client 

Chi tiết cập nhật tại đây


9. Base Timeoff:

 • Thêm bộ lọc theo Nhóm và Ngày tạo tại Trang chủ, Tất cả đề xuất, Danh sách đề xuất theo từng nhóm.

 • Cập nhật lại bộ lọc Đã duyệt và Đang chờ xác nhận

Chi tiết cập nhật tại đây


10. Base Tracker:

 • Trang sản phẩm: cho phép tìm kiếm sản phẩm ở tất cả các trang 

Chi tiết cập nhật tại đây


11. Base Overtime:

 • Cho phép chấp thuận, xác nhận nhiều đề xuất có cùng tính chất 

 • Thiết lập quyền chỉnh sửa đề xuất theo trạng thái của đề xuất 

Chi tiết cập nhật tại đây


Ngoài ra, Quý khách có thể xem thêm HDSD các sản phẩm Base tại đây. Nếu Quý khách cần hỗ trợ bất kì thông tin trong quá trình sử dụng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ qua kênh Hỗ trợ trực tuyến hoặc kênh Zalo Official “Base Support Channel” của chúng tôi.


Cảm ơn Quý khách luôn tin tưởng và đồng hành cùng Base.vn!Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.