Base.vn cập nhật tính năng mới (T10/2023) in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 3:17 CH


Thân gửi Quý khách hàng,


Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trên Base Platform, Base Work+, Base Info+, Base HRM+, cụ thể:


 1. Base Account:

 • Thêm 1 nhân sự vào nhiều nhóm thành viên cùng lúc trên Account

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Workflow:

 • Cập nhật cơ chế với người thực thi của giai đoạn khi cài đặt @tag nhóm theo Base Account

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Wework:

 • Bổ sung ủy quyền giao việc với công việc con

 • Dạng hiển thị Gantt: bổ sung toggle xổ ra/ thu gọn nhóm công việc và các cấp công việc

 • Nhân bản dự án kèm theo webhook của dự án gốc

 • Báo cáo hệ thống, Báo cáo Department: Cho phép xem báo cáo nhiều phòng ban/ dự án, nhiều department cùng lúc

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Request:

 • Cho phép người duyệt trả lại đề xuất cho người tạo chỉnh sửa

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Office

 • Thêm tùy chọn mở tab khác khi xem văn bản 

 • Cập nhật phân quyền xem Loại văn bản

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Onboard:

 • Thêm trường người tạo onboard nhân viên mới trong chi tiết 1 hồ sơ 


 1. Base HRM: 

 • Khi nhập Quyết định nhận tuyển: thêm checkbox Cập nhật thông tin nhân sự theo thông tin nhận tuyển

 • Có thể thao tác Khả dụng/ Không khả dụng hàng loạt Danh sách nghiệp vụ được giao

 • Cập nhật thông tin trên HRM khi quyết định phát triển sự nghiệp có hiệu lực

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Timeoff

 • Trường tùy chỉnh: thêm loại dữ liệu dạng Bảng

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Schedule:

 • Thêm định nghĩa is_early, min_early trong công thức để tính toán số lần/ số phút về sớm

 • Phân ca: có thể xóa hàng loạt ca của nhiều user trong 1 khoảng thời gian đã chọn

 • Cho phép cấu hình email khi gửi bảng công, gửi kèm dữ liệu các biến phụ đã cài đặt trong công thức

 • Xuất dữ liệu biến phụ đã tính toán theo từng ngày ra excel

 • Lịch sử hoạt động: bổ sung thêm hành động Hoàn thành, mở khóa bảng công

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Timesheet:

 • Bổ sung biến is_early và min early trong công thức để lấy ra số lần, số phút đi muộn

 • Cho phép cấu hình email khi gửi bảng công, gửi kèm dữ liệu các biến phụ đã cài đặt trong công thức

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Overtime:

 • Cho phép thiết lập công thức và thông điệp cảnh báo khi xác nhận đề xuất tăng ca

 • Tách chức năng khoá duyệt và khoá xác nhận đề xuất tăng ca

 • Xuất dữ liệu ra file excel:

 • Xuất dữ liệu tăng ca theo đề xuất/ theo ca có cả thời gian chấm công (checkin, checkout)

 • Bổ sung thêm cột Khu vực chuyên môn

Chi tiết cập nhật tại đây


Ngoài ra, Quý khách có thể xem thêm HDSD các sản phẩm Base tại đây. Nếu Quý khách cần hỗ trợ bất kì thông tin trong quá trình sử dụng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ qua kênh Hỗ trợ trực tuyến hoặc kênh Zalo Official “Base Support Channel” của chúng tôi.


Cảm ơn Quý khách luôn tin tưởng và đồng hành cùng Base.vn!Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.