Base Workflow

Sử dụng webhook như thế nào ?
Webhook là công cụ để hỗ trợ chuyển đổi, liên kết nhiệm vụ từ app này sang app khác. Quản lý và sử dụng webhook như thế nào? Bạn truy cập https://workflow.b...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:48 AM
Thêm nhiều mẫu in tùy chỉnh như thế nào ?
Để thêm nhiều mẫu in tùy chỉnh, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app. Chọn luồng công việc muốn thêm mẫu in tùy ch...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:21 PM
Nhân bản luồng công việc (Workflow) ?
Để nhân bản luồng công việc bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng workflow trên thanh app. Sau đó, chọn luồng công việc cần nhân bản và làm...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:22 PM
Nhiệm vụ thất bại trong 1 workflow ?
Khi thực hiện các nhiệm vụ, ở mỗi bước sẽ có những lý do khác nhau khiến cho nhiệm vụ có thể thất bại. Vậy để quản lý các lý do này, bạn truy cập https://wo...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:22 PM
Thiết lập người theo dõi mặc định khi chuyển tiếp Workflow ?
Để thiết lập người theo dõi mặc định khu chuyển tiếp Workflow, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app, chọn 1 Workfl...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:23 PM
Xuất nhiệm vụ trong 1 luồng công việc (Workflow) ra file excel ?
Để xuất nhiệm vụ của 1 luồng công việc ra file excel, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh App. Bạn chọn luồng công vi...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:23 PM
Cách xuất trường dữ liệu tùy chỉnh ra file excel ?
Để xuất trường dữ liệu tùy chỉnh trong 1 workflow ra file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://workflow.base.vn/ hoặc Base...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 1:23 PM
Làm thế nào thiết lập mẫu in tùy chỉnh trong 1 workflow ?
Để thiết lập mẫu in tùy chỉnh trong 1 workflow bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh App. Sau đó, chọn luồng công việc ...
Fri, 16 Tháng 10, 2020 at 9:53 PM
Số lượng workflow tạo tối đa là bao nhiêu ?
Số lượng wf hiển thị ở menu : không giới hạn (riêng mobile app: giới hạn 300 workflow ) Số lượng stage trong 1 workflow là 100 stage Số lượng job hiển th...
Wed, 19 Tháng 8, 2020 at 11:39 AM
In gắn QR code với file PDF, mẫu nhiệm vụ, file đính kèm, trường tùy chỉnh
In file đính kèm, file trong custom field có gắn qrcode chỉ hỗ trợ các dạng file doc, docx, pdf
Sun, 6 Tháng 9, 2020 at 7:37 PM