Base Workflow

Cách chỉnh sửa các trường tùy chỉnh đồng loạt
1. Chỉnh sửa trường dữ liệu tùy chỉnh tại trang Home quy trình 2. Chỉnh sửa trường dữ liệu tùy chỉnh ở nhiệm vụ
Sun, 6 Tháng 9, 2020 at 7:41 PM
Chuyển tiếp một nhiệm vụ từ Quy trình này sang Quy trình khác như thế nào
Để thực hiện việc chuyển tiếp quy trình trong WorkFlow đầu tiên bạn cần truy cập vào https://workflow.base.vn/  . Hoặc click vào app Workflow như hình bên d...
Fri, 6 Tháng 11, 2020 at 5:09 PM
Cách thiết lập tính năng review công việc (review todo)
Để thiết lập tính năng review công việc (Todo) bạn truy cập app Base Workflow trên thanh menu app hoặc truy cập https://workflow.base.vn/. Sau đó, bạn chọn ...
Mon, 7 Tháng 12, 2020 at 11:50 AM
Cách cài đặt tính deadline theo lịch làm việc từng cá nhân
Để cài đặt deadline công việc tính thời gian theo lịch làm việc bạn thực hiện như sau: Bước 1: Chọn app Base Account trên thanh menu app hoặc link https:/...
Wed, 6 Tháng 1, 2021 at 10:30 AM
Cách thiết lập thời gian làm việc cho Workflow
Giải thích tính năng:  Thêm option của workflow có tính toán deadline job theo lịch làm việc của user hay không Tính theo timesheet của user (nếu có): ví d...
Mon, 1 Tháng 3, 2021 at 4:33 PM
Phân quyền tạo workflow
Để phân quyền tạo luồng trong Workflow, bạn truy cập app Base Workflow ở menu app hoặc vào link https://workflow.base.vn/. Sau đó bạn làm theo hướng dẫn sau...
Mon, 8 Tháng 3, 2021 at 9:31 AM