Base Workflow

Xóa công việc trong 1 nhiệm vụ như thế nào ?
Để xóa một công việc bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trên thanh app. Bạn chọn 1 luồng quy trình cần xóa công việc Bước 1...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:17 AM
Cách nhân bản nhiệm vụ ?
Để nhân bản nhiệm vụ bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Workflow trong thanh app, chọn quy trình cần nhân bản công việc Bước 1: Chọn...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:18 AM
Gắn nhãn (tags) cho nhiệm vụ như thế nào ?
Bạn vào https://workflow.base.vn hoặc icon Base Workflow trên thanh app. sau đó chọn 1 workflow >> chọn 1 nhiệm vụ cần gắn nhãn và thao tác theo hướng...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:18 AM
Cách chỉnh sửa thông tin công việc trong 1 nhiệm vụ ?
Bạn vào https://workflow.base.vn hoặc icon Base Workflow trên thanh app. sau đó chọn 1 workflow >> chọn 1 nhiệm vụ cần chỉnh sửa thông tin công việc v...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:19 AM
Làm sao thêm nhiều người theo dõi ?
Để thêm nhiều người theo dõi trong 1 nhiệm vụ, bạn truy cập https://workflow.base.vn/ , hoặc chọn biểu tượng Workflow trên thanh menu app và thực hiện theo ...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:19 AM
Cách thêm/ xóa người theo dõi trong 1 nhiệm vụ/ công việc ?
Trong quá trình theo dõi workflow có sự luân chuyển nhân sự người theo dõi trong các nhiệm vụ, công việc bạn truy cập trang https://workflow.base.vn/ hoặc b...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:28 AM
Cách thêm công việc trong một nhiệm vụ ?
Để thêm dnah sách công việc trong 1 nhiệm vụ, bạn truy cập https://workflow.base.vn hoặc icon Base Workflow trên thanh app, sau đó chọn 1 Workflow >> ...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:29 AM
Cách xuất file excel các nhiệm vụ trong 1 luồng công việc ?
Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Base workflow, chọn luồng công việc cần xuất file excel Bước 1: Chọn biểu tượng 3 chấm "...&...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:33 AM
Tìm kiếm nâng cao như thế nào?
Bạn truy cập https://workflow.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Workflow trên thanh app, chọn 1 workflow chứa công việc cần tìm kiếm Bước 1: Chọn "Tìm ...
Mon, 10 Tháng 8, 2020 at 3:57 PM
Xem tổng quan nhiệm vụ trong 1 workflow như thế nào ?
Để xem tổng quan công việc trong 1 luồng công việc, bạn truy cập https://workflow.base.vn/, sau đó chọn một quy trình cụ thể. Tại đây bạn có thể xem dạng bả...
Wed, 12 Tháng 8, 2020 at 11:36 AM