Base.vn cập nhật tính năng mới (T11/2022) in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 3:36 CH


Thân gửi Quý khách hàng,


Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trên Base Platform, Base Work+, Base Info+, Base HRM+, cụ thể:


 1. Base Platform:

 • Cập nhật hệ thống notifications (thông báo)

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Account:

 • Tùy chọn user không thay đổi tên 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Mobile app:

 • App Base: Hỗ trợ forward tin nhắn dạng text sang nhóm chat khác 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Workflow:

 • Chi tiết 1 nhiệm vụ: hiển thị người thực thi trong phần Tiến trình của các giai đoạn 

 • Tăng số người thực thi trong 1 giai đoạn lên 500

 • Cho phép người thực thi ở giai đoạn trước được kéo ngược nhiệm vụ 

 • Thêm mẫu in mặc định trên Workflow 

 • Trang Quản lý workflow: phân loại quy trình theo từng Category

 • Trang báo cáo: Cập nhật thêm phân trang khi xem chi tiết dữ liệu trong báo cáo

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Wework:

 • Hiển thị chức danh khi giao việc cho thành viên ngoài phòng ban 

 • Trang Phòng ban & dự án: thêm cơ chế sắp xếp và tối ưu tìm kiếm 

Cập nhật chi tiết tại đây


 1. Base Request:

 • Xuất đề xuất ra file excel: Bổ sung thêm cột Danh sách người duyệt và từ chối đề xuất


 1. Base Goal:

 • Thêm lịch sử webhook giữa Goal với các app Request, Wework, Workflow

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Office:

 • Bổ sung thêm tag cho văn bản

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Inside:

 • Ngày thành lập công ty hiển thị cố định, không phụ thuộc vào Timezone


 1. Base Booking:

 • Cho phép đính kèm tài liệu khi tạo booking 


 1. Base E-Hiring:

 • Cho phép chọn mẫu email phỏng vấn khi gửi email 

 • Thêm quản lý lý do thất bại của ứng viên 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base HRM:

 • Base Me: Hiển thị các vi phạm được thêm ở Quy định làm việc hoặc Base Case 

 • Base Me: Tùy biến ẩn thông tin về chi phí công ty trong Bảng lương

 • Thêm biến mã khu vực chuyên môn/ mã vị trí  trong mẫu in Hợp đồng, Phát triển sự nghiệp, Quyết định nghỉ việc 

 • Cập nhật thao tác xử lý hàng loạt cho nhiều bản ghi trên Phát triển sự nghiệp, Hợp đồng 

 • Phát triển sự nghiệp: tối ưu quy trình bổ nhiệm

 • Tăng giới hạn số lượng phòng ban áp dụng ở chính sách nhân sự lên 200

 • Tăng số lượng Chính sách lương lên 100

 • Gắn biểu thuế và BHXH khi tạo hợp đồng cho nhân sự 

 • Thêm lịch sử cập nhật dữ liệu ngày phép

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Timeoff:

 • Hiển thị đầy đủ khi hover vào tên nhóm timeoff 


 1. Base Overtime:

 • Cập nhật form excel khi xuất dữ liệu tăng ca 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Schedule:

 • Thêm trường dữ liệu tùy chỉnh cho từng ca, dùng làm biến trong công thức

 • Cấu hình danh sách người duyệt đề xuất cho từng lịch làm việc 

 • Xuất excel tất cả lịch làm việc 

 • Xuất dữ liệu gốc trong 1 chu kỳ 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Payroll:

 • Thêm biến overtime_hours để lấy số giờ tăng ca chưa nhân hệ số 

 • Cho phép Lấy cấu hình từ mẫu in bảng lương, in phiếu lương khi bảng lương đã Hoàn thành (Done) 

 • Cập nhật API cho Payroll 

Chi tiết cập nhật tại đây


Ngoài ra, Quý khách có thể xem thêm HDSD các sản phẩm Base tại đây. Nếu Quý khách cần hỗ trợ bất kì thông tin trong quá trình sử dụng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ qua kênh Hỗ trợ trực tuyến hoặc kênh Zalo Official “Base Support Channel” của chúng tôi.


Cảm ơn Quý khách luôn tin tưởng và đồng hành cùng Base.vn!


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.