Base.vn cập nhật tính năng mới (T7.2022 - P2) in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 3:44 CH


Thân gửi Quý khách hàng,


Để hỗ trợ Quý khách cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trên Base Work+, Base HRM+, Base Inside, cụ thể:


1.Base Request:

- Nhập trường dữ liệu dạng bảng bằng excel ngay khi tạo đề xuất

- In đề xuất theo mẫu: 

+ khi có dữ liệu dạng bảng, cái đặt biến để tự động lấy ra đủ dữ liệu trong bảng mà không cần cài đặt biến theo tọa độ cột - hàng

+ Thêm biến mặc định để lấy được người duyệt cuối cùng

- Làm nổi bật nội dung ghi chú của người duyệt đề xuất

Chi tiết cập nhật tại đây


2. Base Workflow:

- Tạo nhiệm vụ mới:

+ Cho phép tạo 1 nhiệm vụ từ file excel với nhiều trường dữ liệu dạng bảng nhập trực tiếp từ excel, mỗi sheet là 1 trường dữ liệu

+ Cho phép nhập nhiều trường dữ liệu dạng bảng bằng nhiều file excel ngay khi tạo nhiệm vụ

- Báo cáo hệ thống:

+ Cập nhật thêm báo cáo hệ thống của Workflow

+ Hỗ trợ khi click vào từng con số trên báo cáo hiển thị ra popup danh sách nhiệm vụ

+ Thêm phân trang với danh sách nhiệm vụ dài

+ Xuất nhiệm vụ ra file excel theo điều kiện đã lọc

+ Xuất nhiệm vụ trên trên popup: thêm cột Link nhiệm vụ 

Chi tiết cập nhật tại đây


3. Base Wework:

- Cập nhật các trạng báo cáo trên Wework:

+ Những trang được cập nhật: Báo cáo hệ thống, Báo cáo Department, Báo cáo phòng ban/ dự án

+ Cho phép xuất danh sách tương ứng, giới hạn 3000 công việc 1 lần xuất

+ Hỗ trợ khi click vào từng con số trên báo cáo hiển thị ra popup danh sách công việc

+ Thêm phân trang với danh sách công việc dài, 20 công việc/ trang

+ Tìm kiếm tên công việc/ user trên popup

+ Xuất nhiệm vụ ra file excel theo điều kiện đã lọc

Chi tiết cập nhật tại đây


4. Base Inside:

- Tối ưu Hiển thị thông tin công ty ở cột phải, hiển thị đầy đủ hơn

- Tắt thông báo sinh nhật

- Xuất danh sách người tham gia dự kiện

Chi tiết cập nhật tại đây


5. Base E-hiring:

- Cho phép nộp nhiều CV với cùng 1 địa chỉ email

- Thêm loại phỏng vấn Online ( chủ động gửi link Zoom, Google meet...)

Chi tiết cập nhật tại đây


6. Base Checkin:

- Thêm nút Clear all cho những văn phòng đã tick chọn

Chi tiết cập nhật tại đây


7. Base Timeoff:

- Xin nghỉ theo giờ trừ phép theo công chuẩn với lịch làm việc loại Fixed ( tính công trên Timesheet)

- Thêm biến người duyệt timeoff theo từng ô chức danh (tương tự như với Request)

Chi tiết cập nhật tại đây


8. Base Timesheet:

- Thêm cài đặt owner cho từng Timesheet 

Chi tiết cập nhật tại đây


9. Base Schedule/ Hourly:

- Cho phép xuất dữ liệu theo bộ lọc đề xuất trả ca/ đổi ca/ chuyển ca

- Hiển thị timeoff đã duyệt trên ca làm việc

Chi tiết cập nhật tại đây


10. Base Tracker:

- Thêm tính năng nhập Loại sản phẩm từ excel

- Hỗ trợ mã sản phẩm chỉ có ký tự số

- Thêm tính năng nhập Công thức của sản phẩm từ file excel

Chi tiết cập nhật tại đây


11. Base overtime:

- Cho phép sắp xếp thứ tự hiển thị các Nhóm chính sách trong Cài đặt

- Tăng giới hạn số lượng đề xuất quản lý có thể tạo cho nhân viên lên 30 người

- Xuất dữ liệu tăng ca tách cột Số giờ tăng ca thành 2 cột: Số giờ tăng ca trong ngày và Số giờ tăng ca qua đêm 

Chi tiết cập nhật tại đây


12. Base Payroll:

- Cấu hình cột: Bổ sung thêm các biến timeoff theo giờ 

Chi tiết cập nhật tại đây


Ngoài ra, Quý khách có thể xem thêm HDSD các sản phẩm Base tại đây. Nếu Quý khách cần hỗ trợ bất kì thông tin trong quá trình sử dụng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ qua kênh Hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi.


Cảm ơn Quý khách luôn tin tưởng và đồng hành cùng Base.vn!

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.