Base.vn cập nhật tính năng mới (T1-2/2023) in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 7, 2023 tại 3:32 CH


Thân gửi Quý khách hàng,


Để hỗ trợ Quý khách hàng cộng tác, làm việc và có những trải nghiệm sử dụng tốt hơn, Base.vn đã cập nhật thêm tính năng mới trên Base Platform, Base Work+, Base Info+, Base HRM+Mobile apps, cụ thể:


 1. Base Platform: 

 • Cập nhật dữ liệu request vào hệ thống notifications (thông báo) 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Request:

 • Chuyển tiếp đề xuất: thêm cài đặt tùy chọn Thêm người theo dõi đề xuất gốc vào đề xuất đích 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Wework:

 • Cập nhật với trang chi tiết từng Department

    + Tab Dự án & Phòng ban: thêm bộ lọc theo trạng thái và giai đoạn

    + Tab Mục tiêu: thêm bộ lọc mục tiêu theo phòng ban & dự án

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Goal:

 • Xuất checkin và kết quả then chốt trong chu kỳ ra file excel 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Office:

 • Cho phép gửi email thông báo đến người duyệt văn bản 

 • Chọn văn bản là yêu thích (đánh dấu sao) 

 • Trang tìm kiếm: thêm bộ lọc Sổ văn bản 

 • Webhook: thêm biến để lấy được mã văn bản

 • Tối ưu giao diện trên Ipad

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Inside: 

 • Thêm nút Copy link/ Sao chép liên kết trên các bài đăng 

 • Xem trực tiếp video khi dán link từ Base Video

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Booking:

 • Thêm SLA cho người duyệt booking 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base E-Hiring:

 • Thêm trang quản lý nguồn ứng viên

 • Tin tuyển dụng: 

    + Cập nhật cơ chế lọc hiển thị ứng viên 

    + Thêm filter lọc ứng viên theo người phụ trách 

    + Tăng giới hạn hiển thị CVs

    + Cho phép gửi email khi chọn rejected nhiều ứng viên cùng lúc 

    + Tab Lịch sử: Thêm Lịch sử chỉnh sửa khi thêm, sửa, chuyển giai đoạn, nhân bản quy trình từ tin tuyển dụng khác

    + Hồ sơ 1 ứng viên: Cho phép chèn link rút gọn khi gửi email 

 • Talent pool: tối ưu thanh tìm kiếm

 • Báo cáo:

    + Xuất dữ liệu ra file excel: bổ sung thêm trường link CV 

    + Candidates assignment by members: cho phép xuất dữ liệu ra file excel 

 • Webhook: thêm key cv_url để lấy CV từ Hiring bắn sang các app khác

 • API:  Cập nhật API lấy thời gian chuyển giai đoạn, người chuyển giai đoạn của 1 hồ sơ ứng viên và của 1 tin tuyển dụng 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Test:

 • Câu hỏi trắc nghiệm cho phép tạo câu trả lời có up file hình ảnh  

 • Cho phép quản lý ngân hàng câu hỏi được xóa câu hỏi

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base HRM:

 • Chi tiết nhân sự: Thêm báo cáo tổng thu nhập hàng năm dưới dạng biểu đồ, Thêm phần trích xuất thông tin thu nhập hàng tháng 

 • Khi tạo mới hoặc chỉnh sửa, tự động đồng bộ thông tin Chức danh và Ngày sinh từ Base HRM sang Base Account, với các dữ liệu nhân sự cũ có thể ấn nút Đồng bộ thông tin người dùng về Base Account

 • Tạo bổ nhiệm: thêm SLA cho PIC duyệt quyết định bổ nhiệm 

 • Ghi nhận: Cho phép tick chọn xóa nhiều bản ghi cùng lúc 

 • Bổ sung thêm trường basic_ salary trong các form thông tin chi tiết tạo mới nhân sự, quyết định nhận tuyển, hợp đồng trên cả Onboard và HRM 

 • Hợp đồng lao động: thêm bộ lọc theo thời gian

 • Base Me: hiển thị thông tin tài sản được bàn giao từ Base Asset ver 2 trên tab Tài sản 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Checkin:

 • Đồng bộ file xuất/ nhập công từ excel, tiêu đề ngày dạng dd/mm/yyyy 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Onboard:

 • Tạo ứng viên từ file excel

 • File xuất dữ liệu nhân viên: thêm cột mã số thuế, mã số bảo hiểm 

 • Tự động cập nhật thông tin khi chỉnh sửa trường dữ liệu tùy chỉnh từ Onboard sang HRM (đã liên kết ứng viên) 

 • Webhook: hỗ trợ bắn dữ liệu sang các app ở các trạng thái của ứng viên 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Timeoff:

 • Duyệt hàng loạt đề xuất trên timeoff

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Schedule:

 • Nhập/ Xuất thông tin ca mẫu bằng file excel

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Timesheet:

 • Cho phép xuất dữ liệu chấm công kèm thông tin Timeoff ở trang Tổng quan và Bước 1 của chu kỳ tính công 

 • Đồng bộ file xuất/ nhập công từ excel, tiêu đề ngày dạng dd/mm/yyyy

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Overtime:

 • Công thức Tùy chỉnh: Bổ sung biến  $pto_converted_normal_hour$pto_converted_overnight_hour để lấy số giờ tăng ca trong ngày, qua đêm của đề xuất đã chuyển thành ngày phép

 • Cập nhật giao diện cài đặt chính sách tăng ca, hiển thị các chú thích rõ ràng

 • Trang Tổng quan: thay đổi điều kiện hiển thị dữ liệu trong 1 chu kì, nếu employee có giờ tăng ca đã được duyệt thì mới hiển thị dữ liệu

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Base Payroll:

 • Thêm/ xóa người theo dõi bảng lương khi bảng lương đã được tạo 

 • Thêm trường old_stage_basic_salary để lấy được dữ liệu lương cơ bản cũ 

 • Thêm API nhận dữ liệu input từ tool bên ngoài 

Chi tiết cập nhật tại đây


 1. Mobile Apps:

 • App Base HRM:

    + Thêm thanh tìm kiếm checkin client khi chấm công mobile trên app 

    + Tổi ưu hiển thị Phiếu lương của nhân sự: thay đổi các trường Thực nhận, Thuế của nhân sự, Bảo hiểm của nhân sự để đồng nhất với bản web

    + Hiển thị chi tiết số ngày nghỉ phép 

 • App Base Sign:

    + Cho phép ký ‘chữ ký nội bộ’ trên điện thoại 

 • App Base Workflow:

    + Thêm tính năng kí trên mobile

    + File ảnh hiển thị thành thumbnail trên giao diện Dashboard

Chi tiết cập nhật tại đây


Ngoài ra, Quý khách có thể xem thêm HDSD các sản phẩm Base tại đây. Nếu Quý khách cần hỗ trợ bất kì thông tin trong quá trình sử dụng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ qua kênh Hỗ trợ trực tuyến hoặc kênh Zalo Official “Base Support Channel” của chúng tôi.


Cảm ơn Quý khách luôn tin tưởng và đồng hành cùng Base.vn!

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.