Base Wework: Giới thiệu về app và Mục lục tính năng in

Sửa đổi trên: Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 4:06 CH


I. Giới thiệu chung:

  • Nền tảng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng tinh hoa của các mô hình quản lý nổi tiếng trên thế giới để giải quyết bài toán điều hành công việc và dự án của doanh nghiệp.
  • 4 giá trị cốt lõi được Wework đề cao là:

- Cộng tác dễ dàng: Việc cộng tác giờ đây đã không còn khó khăn khi mọi tính năng

cần thiết đã được tích hợp trên một nền tảng chung nhất.

- Tiến độ trực quan: Chủ động cập nhật tiến độ mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ nhà quản lý

đưa ra những chiến lược phù hợp thông qua những dự báo ngắn hạn.

- Quản lý linh hoạt: Dù cho là công việc ngắn hạn hay dài hạn, dự án nội bộ hay cộng

tác với khách hàng, chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng.

- Báo cáo tự động: Mọi thay đổi liên quan đến dự án đều sẽ được ghi lại và tổng hợp

thành báo cáo tự động theo thời gian thực.


II. Mục lục tính năng:

1. Phân quyền

Phân quyền 

Phân quyền thao tác trong Wework

Phân quyền tạo phòng ban/ dự án

2. Department

Tạo mới

Tạo mới 1 department

3. Phòng ban/ dự án


a. Tạo mới

Phân biệt Phòng ban và Dự án

Tạo mới phòng ban

Tạo mới dự án

Tạo phòng ban/ dự án từ mẫu trên Base Template

b. Thiết lập cơ bản

Thiết lập phân quyền sử dụng trong từng phòng ban / dự án

Thêm quản lý / thành viên vào phòng ban / dự án

Thêm trường dữ liệu tùy chỉnh (custom field)

Nhập trường tùy chỉnh từ file excel

Cài đặt email thông báo công việc trong phòng ban/ dự án

Thiết lập mục tiêu trong phòng ban/ dự án

Nhân bản phòng ban/ dự án

Cách đóng/ mở 1 phòng ban/ dự án

Xóa phòng ban/ dự án

c. Thiết lập khác

Chuyển loại dự án / phòng ban

Chọn phòng ban/ dự án ưu tiên hiển thị ra ngoài menu

Thiết lập quyền xóa phòng ban/ dự án

Owner thêm mình là quản lý phòng ban/ dự án

Owner xem toàn bộ phòng ban/ dự án trên hệ thống

4. Nhóm công việc


Thêm nhóm công việc

Chỉnh sửa/ Xóa nhóm công việc

Sắp xếp vị trí nhóm công việc

Đóng / mở nhóm công việc

5. Công việc

a. Tạo và giao việc 

Tạo công việc mới

Nhập công việc từ file excel

Tạo công việc lặp lại theo tuần, tháng, quý, năm

Cách tạo công việc con

Giao công việc cho nhiều người

Giao việc cho người ngoài phòng ban/ dự án

Ủy quyền giao việc cho người khác

Cập nhật Kết quả công việc

b. Chỉnh sửa công việc

Chỉnh sửa thông tin công việc

Chỉnh sửa Mô tả công việc

Chỉnh sửa thời hạn hoàn thành công việc

Nhập thông tin vào trường dữ liệu tùy chỉnh trong công việc

c. Thao tác khác trên công việc

Thêm checklist cho công việc

Thêm công việc vào Google Calendar

Thêm cùng lúc nhiều người theo dõi công việc

Xóa người theo dõi công việc 

Nhân bản công việc trong phòng ban/ dự án

Nhân bản công việc sang phòng ban/ dự án khác

Chuyển công việc từ nhóm A sang nhóm B

Xóa công việc

d. Thiết lập nâng cao với công việc

Thiết lập thời gian hoàn thành công việc theo giờ

Thiết lập quyền xem công việc trong từng phòng ban / dự án

Thiết lập tính năng đánh giá công việc (review) trước khi hoàn thành

Thiết lập đánh giá công việc theo từng nhóm công việc

Thiết lập hiển thị công việc con trong phòng ban/ dự án

Thiết lập chỉnh sửa thông tin công việc với người nhận việc

Thiết lập quyền xóa công việc 

e. Nhập, Xuất excel công việc

Cập nhật thời gian bắt đầu/ hoàn thành công việc bằng file excel

Cập nhật nội dung trường tùy chỉnh của công việc bằng file excel

Xuất sơ đồ Gantt ra excel

Xuất công việc với dữ liệu bảng

Xuất công việc 1 phòng ban/ dự án ra file excel

Xuất công việc của nhiều phòng ban/ dự án cùng lúc

6. Báo cáo


Cách theo dõi tiến độ công việc của nhân viên mình trực tiếp quản lý

Báo cáo công việc theo từng thành viên

Báo cáo hệ thống


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.