Base Wework: Giới thiệu về app và Mục lục tính năng in

Sửa đổi trên: Mon, 31 Tháng 7, 2023 tại 9:29 SA


I. Giới thiệu chung:

  • Nền tảng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng tinh hoa của các mô hình quản lý nổi tiếng trên thế giới để giải quyết bài toán điều hành công việc và dự án của doanh nghiệp.
  • 4 giá trị cốt lõi được Wework đề cao là:

- Cộng tác dễ dàng: Việc cộng tác giờ đây đã không còn khó khăn khi mọi tính năng

cần thiết đã được tích hợp trên một nền tảng chung nhất.

- Tiến độ trực quan: Chủ động cập nhật tiến độ mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ nhà quản lý

đưa ra những chiến lược phù hợp thông qua những dự báo ngắn hạn.

- Quản lý linh hoạt: Dù cho là công việc ngắn hạn hay dài hạn, dự án nội bộ hay cộng

tác với khách hàng, chúng tôi cũng sẵn sàng đáp ứng.

- Báo cáo tự động: Mọi thay đổi liên quan đến dự án đều sẽ được ghi lại và tổng hợp

thành báo cáo tự động theo thời gian thực.


II. Mục lục tính năng:

1. Phân quyền:

2. Department:

3. Phòng ban/ Dự án:

4. Nhóm công việc:

5. Công việc

6. Báo cáo:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.